Kerkgeschiedenis

>>Kerkgeschiedenis
 • Visies van 10 bekende kerkelijke personen. Uitg. Gebr. Verloop pb. 1984, 136 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Reprint van Den Hertog, 963 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitg. Doverzorg Gereformeerde Gemeenten 2011, 127 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten. Uitg. Hoekman, 144 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Kok in 2013, 454 blz, in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Ambo Klassiek 1999, 446 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Kemink en Zoon 6e vermeerderde druk, 259 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Een bundel studies over de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme aangeboden aan Prof. Drs. van der Linde bij zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Uitgegeven door Ton Bolland in 1976, 310 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Kool in 1984, 183 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • 100 jaar Ger.Gem. Vlaardingen. Uitg. Kerkenraad Ger. Gem. Vlaardingen, 111 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis. Uitg. Den Hertog 1984, 286 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door den Hertog in 2005, 96 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Den Hertog in 1993, 271 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Biografisch woordenboek van de kleine kerkgeschiedenis. Uitg. Den Hertog 1999, 349 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Biografisch woordenboek van de kleine kerkgeschiedenis. Uitg. Den Hertog 1996, 247 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Enkele kerkhistorische notities over de Christelijke Gereformeerde Kerk (1918-1965) de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (1965-1970) de Gereformeerde Gemeente (1970-1993) te Zwijndrecht.Uitgegeven door de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Zwijndrecht in 1993,  199 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door de kerkenraad in 1967, 121 blz., in goede staat met af en toe een vochtvlekje.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Blokhuis soft cover, 224 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven in 2006, 418 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Gericht aan alle vrienden der gereformeerde leer. Uitgegeven door Gerretsen in 1869 met een slappe kaft, 50 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegecven door Den Hertog in 2009, 182 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Kok pb., 98 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Enige strijdschriften, smeekschriften en smaadschriften uit de dagen der afscheiding. Uitgegeven door Kok in 1933 soft cover, 204 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Den Hertog in 2011, 109 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Het ontstaan en de beginjaren van de Gereformeerde Gemeente van Nijkerk 1936-2011.Uitgegeven in opdracht van de Gereformeerde Gemeente te Nijkerk in 2011 soft cover, 31 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht 1931-2006. Uitg. kerkenraad Geref. Gem. H.I. Ambacht 2006, 496 blz., i.z.g.st.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Boekencentrum in 1989, 358 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Groen en Zoon in 1996, 212 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Hardeman in 2004, 255 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten. Uitg. Jeugdbond Geref. Gemeenten 1981, 214 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Den Hertog in 2011, 99 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Stuut in 1978 pb., 91 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitg. Kok 1984, 272 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitg. Kok 1986, 284 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • episode uit de geloofsvervolging in het begin der 19e eeuw. 192 blz. boek verkeert in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Over de afscheiding in Hattem. Uitg. Buijten&Schipperheijn 1984, 211 blz. in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Een beschrijving van de tijd na Christus. Uitgegeven door van den Tol in 1972, 299 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Uitgegeven door Goes/Middelburg in 1986 pb., 104 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details
 • Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid (1894-1994). Uitg. Kerkenraad G.G. Rotterdam-Zuid 1995, 309 blz., in goede staat.
  In winkelmand Details